Ακύρωση Παραγγελίας

Μια παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί ΜΟΝΟ πριν την αποστολή της. Ο χρόνος που μεσολαβεί από την παραγγελία μέχρι και την αποστολή της, εξαρτάται από την διαθεσιμότητα του προϊόντος, η οποία και προσδιορίζεται κατά την διαδικασία της παραγγελίας. Η επιθυμία για ακύρωση μπορεί να μας γνωστοποιηθεί μέσω fax στο 2310 826134 ή μέσω E-Mail στο [email protected].

Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί χρέωση της πιστωτικής κάρτας του πελάτη, τότε η χρέωση ακυρώνεται με ευθύνη της εταιρίας μας και τυχόν έξοδα ακύρωσης χρέωσης (π.χ. Προμήθεια Τράπεζας) βαρύνουν τον πελάτη. Επιστροφή ελαττωματικού προϊόντος: Κατά την παραλαβή της παραγγελίας και παρουσία του διανομέα, υποχρεούστε να ελέγξετε την κατάσταση των προϊόντων προτού υπογράψετε το έγγραφο παράδοσης και συνεπώς αποδεχθείτε το δέμα. Εφόσον το έγγραφο παράδοσης έχει υπογραφεί, θεωρείται ότι ελέγξατε προηγουμένως την κατάσταση των προϊόντων. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος από την αρχή ή και κατά την χρήση, εφόσον έχουν τηρηθεί αυστηρά οι οδηγίες χρήσης και η βλάβη δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή πτώση ή γενικότερα σε υπαιτιότητα του χρήστη, τότε το προϊόν επιστρέφεται στην εταιρία μας με χρέωση του πελάτη, και στη συνέχεια επισκευασμένο ή έπειτα από αντικατάσταση επιστρέφεται στον πελάτη με χρέωση της εταιρίας μας.

Επιστροφή μη ελαττωματικού προϊόντος:

Κατά την παραγγελία ο πελάτης έλαβε γνώση και αποδέχτηκε όλους τους όρους της συναλλαγής όπως αυτοί περιγράφονται στα αντίστοιχα μέρη του ηλεκτρονικού καταστήματος. Επιπρόσθετα με την παραγγελία ο πελάτης ενημερώθηκε για τις δυνατότητες των προς αγορά προϊόντων και τα έκρινε κατάλληλα για τη χρήση για την οποία τα προορίζει. Ωστόσο ένα μη ελαττωματικό προϊόν δύναται να επιστραφεί στην εταιρία ΜΟΝΟ εάν πληρούνται οι παρακάτω όροι: Η γνωστοποίηση της επιθυμίας επιστροφής, να γίνει σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο (2) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος από τον πελάτη. Η επιστροφή του προϊόντος να γίνει σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης. Η συσκευασία του προϊόντος να μην είναι παραβιασμένη. Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται. Σε περίπτωση επιστροφής μη ελαττωματικού προϊόντος τότε πιστώνεται ολόκληρη η αξία του προϊόντος στον πελάτη, για μελλοντικές αγορές. Τα έξοδα αποστολής μη ελαττωματικού προϊόντος βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.